UN Global Compact

UN Global Compact er et internationalt FN-initiativ som opfordrer virksomheder verden over til at indføre socialt og miljømæssigt ansvarlige politikker og retningslinjer baseret på ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Med vores beslutning ønsker vi, at vise vores støtte til de ti principper i UN Global Compact og i højere grad integrere disse i vores daglige arbejde. 

DE TI PRINCIPPER

MENNESKERETTIGHEDER

Princip 1: 

Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og

Princip 2:

Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne

 

ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER

Princip 3: 

Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;

Princip 4:

Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og

Princip 5:

Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og

Princip 6:

Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

 

 MILJØ

Princip 7:

Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer

Princip 8:

Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og

Princip 9: 

Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

 

ANTI-KORRUPTION

Princip 10:

Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

 

Få mere at vide om UN Global Compact ved at besøge de Forenede Nationers hjemmeside

www.unglobalcompact.org