VORES ANSVAR

Hos Gran Living anerkender vi vores sociale og miljømæssige ansvar og tager frivilligt initiativ til, at beskytte arbejderne og miljøet i de områder hvor vi agerer. Vi stræber efter løbende, at forbedre forholdene for vores medarbejdere og vores omverden.

UN Global Compact

CODE OF CONDUCT

MENNESKERETTIGHEDER
Gran Living støtter og handler i overensstemmelse med internationalt anerkendte menneskerettigheder og forventer det samme af vores forretningspartnere. Vi tager stærk afstand fra børne- og tvangsarbejde. Vi anerkender mangfoldighed og arbejdstagerrettigheder. Vi vil derfor ikke acceptere nogen form for diskrimination eller overtrædelse af rettigheder.

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING
Gran Living handler i overensstemmelse med national lov og betragter dette som minimusstandarden for vores virksomhed såvel som for vores forretningspartnere. Hvor det er muligt stræber vi altid efter, at hæve standarden.

ARBEJDSFORHOLD
Gran Living værner om vores ansattes sikkerhed og velvære til enhver tid. Vi stræber efter et sundt arbejdsmiljø og forventer det samme af vores forretningspartnere idet vi tror på, at sundhed og trivsel går hånd i hånd med motivation og resultater. 

 

ANTI-KORRUPTION
Gran Living tager stærk afstand fra enhver form for korruption og bestikkelse. Vi tror på etisk korrekt og fair forretningsførelse og forventer, at både vores medarbejdere såvel som forretningspartnere undgår enhver form for uetisk forretningsførelse.

MILJØ
Gran Living værner om miljøet med omtanke for fremtiden. Vi fokuserer på de langvarige konsekvenser af vores aktiviteter og stræber efter, at forebygge, minimere og afhjælpe negative påvirkninger af vores aktiviteter på vores klode, og vi forventer det samme af alle parter i vores forsyningskæde for, at sikre bedst mulige vilkår for fremtidige generationer.